Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1621/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1621/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1621/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 và văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 về điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau thời gian thực hiện còn có một số ý kiến liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng của các thiết bị nhập khẩu, việc bù giá vật liệu đối với trường hợp chậm tiến độ so với tiến độ các bên đã thống nhất trong hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Bộ Xây dựng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung này như sau:

1. Về việc điều chỉnh giá hợp đồng của các thiết bị nhập khẩu.

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết bị trong dự toán công trình bao gồm chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh.

Công tác gia công chế tạo thiết bị của loại thiết bị cần gia công chế tạo và công tác lắp đặt thiết bị của một số công trình xây dựng thuỷ điện, thủy lợi, xi măng... do nhà thầu Việt Nam thực hiện để gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn như cửa van, băng chuyền, băng tải... thì chi phí cho công tác này thuộc chi phí thiết bị nhưng có tính chất như công tác xây dựng trong chi phí xây dựng.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Bộ Xây dựng kiến nghị như sau:

- Đối với công tác gia công chế tạo thiết bị của loại thiết bị cần gia công chế tạo và công tác lắp đặt thiết bị do nhà thầu Việt Nam thực hiện để gia công chế tạo, lắp đặt trong nước thì cho phép điều chỉnh như điều chỉnh giá vật liệu xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

- Đối với thiết bị nhập khẩu, trong hợp đồng mua bán thường các nhà cung cấp nước ngoài đã tính toán đầy đủ các chi phí (bao gồm cả các yếu tố rủi ro, trượt giá...), vì vậy đối với loại thiết bị nhập khẩu này, Bộ Xây dựng kiến nghị không điều chỉnh giá như điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, việc thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

2. Về việc bù giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD trường hợp dự án chậm tiến độ.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hịên nay, thực tế rất nhiều dự án bị chậm tiến độ, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan như chậm giải phóng mặt bằng, do điều kiện thời tiết khó khăn, do thay đổi thiết kế, do cơ chế thanh toán, tạm ứng vốn, do điều kiện năng lực của nhà thầu và chủ đầu tư còn hạn chế... vì vậy khó phân định rõ ràng phần trách nhiệm và phần lỗi của chủ đầu tư và nhà thầu. Trong nhiều trường hợp việc không bù giá vật liệu cho nhà thầu dẫn đến việc nhà thầu không thực hiện hết hợp đồng, chịu phạt hợp đồng, chấm dứt hợp đồng để chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu khác thực hiện những phần việc còn lại gây thiệt hại hơn so với việc bù giá vật liệu cho nhà thầu.

Qua ý kiến trao đổi với các Bộ, ngành và một số đơn vị là chủ đầu tư thì vẫn còn 3 ý kiến khác nhau:

- Ý kiến thứ nhất: Nếu chậm tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà thầu thì khối lượng chậm tiến độ không được điều chỉnh giá vật liệu;

- Ý kiến thứ hai: Trong trường hợp chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân, sau khi được chủ đầu tư báo cáo và được người có thẩm quyền xem xét chấp thuận gia hạn hợp đồng thì các khối lượng thực hiện trong thời gian gia hạn hợp đồng được phép điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ;

- Ý kiến thứ ba: Hầu hết các dự án đều bị chậm tiến độ, việc phân định chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu hoặc của chủ đầu tư rất khó xác định, mặt khác việc chậm tiến độ đã bị phạt theo hợp đồng, do vậy toàn bộ khối lượng từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu thì đều được điều chỉnh giá theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Sau khi ký hợp đồng điều chỉnh có phụ lục điều chỉnh tiến độ kèm theo thì nếu chậm tiến độ do lỗi nhà thầu sẽ không được điều chỉnh giá.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện theo ý kiến thứ 3.

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và xin ý kiến chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1621/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.593

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81