Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 16047/BTC-ĐT về tạm ứng vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 16047/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 19/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16047/BTC-ĐT
V/v tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và TPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện công văn số 1869/TTg-KTTH ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

Trong quý IV năm 2012, việc tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư được thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ (tạm ứng vốn tối đa bằng 30% kế hoạch được giao trong năm).

Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu tạm ứng vốn cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép. Căn cứ vào văn bản cho phép tạm ứng của người quyết định đầu tư và hồ sơ tạm ứng theo quy định, Kho bạc nhà nước thực hiện tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng (nhưng không vượt kế hoạch vốn được giao năm 2012) đối với các trường hợp sau đây:

- Các công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định tại Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 6/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

- Các dự án đầu tư để đảm bảo an ninh, quốc phòng và phòng chống thiên tai, bão lũ và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

- Các dự án, gói thầu cung cấp thiết bị trong nước và thiết bị nhập ngoại.

- Các dự án đầu tư có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến sự phát triển kinh tế xã hội của các Bộ, ngành, địa phương.

Văn bản cho phép tạm ứng của người quyết định đầu tư phải đảm bảo các nội dung: dự án được tạm ứng nằm trong phạm vi các trường hợp nêu trên và phải cam kết đảm bảo khi kết thúc năm 2012 tổng số vốn tạm ứng không vượt quá khối lượng thực hiện và kế hoạch vốn được giao năm 2012 của dự án. Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung này, thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ số vốn tạm ứng theo đúng quy định và nội dung đã cam kết, kịp thời thu hồi nộp NSNN khi nhà thầu không thực hiện đúng quy định và cam kết.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư chủ động đôn đốc, tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tạm ứng, thanh toán gửi đến cơ quan Kho bạc nhà nước để giải ngân vốn đầu tư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN; Vụ I;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16047/BTC-ĐT về tạm ứng vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54