Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 155/BXD-QLN báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 155/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/BXD-QLN
V/v báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn TPCP.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an

 

Ngày 19/10/2012, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1830/BXD-QLN yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở cho sinh viên được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Theo đó, đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị cáo cụ thể về tình hình sử dụng nhà ở sinh viên sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, đặc biệt là tỷ lệ giữa số sinh viên đã được bố trí vào ở so với tổng số sinh viên tính theo suất đầu tư bình quân tối thiểu là 4m2/sinh viên. Tuy nhiên, qua tổng hợp Bộ Xây dựng nhận thấy các báo cáo chưa thể hiện được hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên của các đơn vị.

Ngày 23/01/2013, tại cuộc họp giữa Đoàn Giám sát - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 – 2012, Đoàn Giám sát yêu cầu cần làm rõ hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Thực hiện yêu cầu của Đoàn Giám sát, Bộ Xây dựng đề nghị UBND cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên đã được hoàn thành bàn giao (theo biểu mẫu đính kèm văn bản này) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 08/02/2013. Trong thời gian tới, Đoàn Giám sát - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có sự tham gia của các Bộ, ngành) sẽ kiểm tra thực tế tại các đơn vị.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện báo cáo nêu trên để Bộ Xây dựng kịp thời gian báo cáo Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, điện thoại 04.39746477, fax 04.38215208, email: nguyenthanhtrung0211@gmail.com)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên (28 địa phương);
- BT. Trịnh Đình Dũng (để B/C);
- Sở Xây dựng 28 tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
- L­ưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 155/BXD-QLN báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41