Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/10/2011

Số hiệu: 154/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Trần Văn Hà
Ngày ban hành: 01/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/10/2011.

Hạ Long, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh dịch vụ công ích đô thị.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 100/UBND-XD2 ngày 12/01/2011 “V/v giao Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ”.

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2011/NĐ-CP; Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu mới kể từ ngày 01/10/2011 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán dịch vụ công ích đô thị

Chi phí nhân công và chi phí máy trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị lập theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3993/2009/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh “về việc ban hành tập đơn giá chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” với mức lương tối thiểu là 650.000 đồng/tháng được điều chỉnh như sau:

a. Điều chỉnh chi phí nhân công

- Vùng thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái: KNC = 2,74

- Vùng thành phố Uông Bí, thị xã Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều: KNC = 2,38

- Vùng các huyện, thị xã còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KNC = 2,15

b. Điều chỉnh chi phí máy theo nhóm máy phục vụ công tác dịch vụ công ích đô thị

- Vùng thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái: KM = 1,82

- Vùng thành phố Uông Bí, thị xã Cẩm Phả; huyện Hoành Bồ và huyện Đông Triều: KM = 1,72

- Vùng các huyện, thị xã còn lại thuộc tỉnh Quảng Ninh: KM = 1,65

2. Hướng dẫn thực hiện

Các tổ chức được giao quản lý vốn ngân sách Nhà nước cho công tác dịch vụ công ích đô thị căn cứ khối lượng theo tiến độ trong hợp đồng đã ký kết để thực hiện việc điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị điều chỉnh đề nghị gửi về Sở Xây dựng thẩm định làm căn cứ phê duyệt theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các đ/c Lãnh đạo (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở (t/h);
- Các phòng Q.Lý Đô thị; Kinh tế Hạ tầng (t/h);
- Lưu KTXD; VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 154/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 01/10/2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209