Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1527/VPCP-NN về việc giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1527/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1527/VPCP-NN
V/v giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (công văn số 29/BC-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2008) về việc giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của tỉnh tăng cường quản lý dân cư trên địa bàn, không để tình trạng dân di cư tự do; đồng thời cử đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông để giải quyết số hộ dân di cư tự do đến cư trú trái phép tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức theo đúng nội dung Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về hỗ trợ vốn cho tỉnh Đắc Nông thực hiện đầu tư các dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do: trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sử dụng số vốn đã được giao cho tỉnh trong dự toán ngân sách địa phương năm 2008 để đầu tư các dự án. Trong quá trình thực hiện nếu thiếu vốn, căn cứ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc hỗ trợ vốn đầu tư cho tỉnh Đắk Nông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).Lĩnh.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1527/VPCP-NN về việc giải quyết tình trạng dân di cư tự do đến tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116