Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1520/VPCP-KTTH về việc xác minh cơ quan, đơn vị sử dụng xe ôtô công đi lễ chùa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1520/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 28/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1520/VPCP-KTTH
V/v: sử dụng xe ôtô công đi lễ chùa

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (công văn số 1223/BQP ngày 17 tháng 3 năm 2005), Bộ Công an (công văn số 351/BCA(C11) ngày 11 tháng 3 năm 2005) về việc xác minh cơ quan, đơn vị sử dụng xe ôtô công đi lễ chùa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo kịp thời kết quả xác minh cụ thể số xe ôtô công thuộc một số cơ quan, đơn vị sử dụng để đi lễ chùa; đồng thời, tuyên dương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo kịp thời xử lý một số cá nhân, tổ chức vi phạm việc sử dụng xe ôtô công không đúng mục đích.

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có xe ôtô sử dụng không đúng mục đích mà Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 21 tháng 2 năm 2005 và Báo Gia đình và xã hội đã phản ánh, kiểm điểm việc không thực hiện đúng quy định về sử dụng xe công và Chỉ thị tiết kiệm xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTCP;
- Văn phòng TW, VPCTN, VPQH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, VI, VII, V.IV, NC, VX, TH, TTTT&BC, QT-TV, Người phát ngôn của TTCP;
- Lưu: KTTH (3 bản), Văn thư.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1520/VPCP-KTTH về việc xác minh cơ quan, đơn vị sử dụng xe ôtô công đi lễ chùa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213