Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1424/TCHQ-KHTC về việc phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp (lệ phí Hải quan) do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1424/TCHQ-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1424/TCHQ-KHTC
V/v: phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp (lệ phí Hải quan).

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Vụ Tài Vụ - Quản trị).

Thực hiện Quyết định 251/QĐ-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008, Tổng cục Hải quan báo cáo việc phân bổ chi tiết dự toán chi nguồn lệ phí Hải quan như sau:

Theo Quyết định 251/QĐ-BTC ngày 13 tháng 02 năm 2008 nêu trên, Bộ Tài chính giao dự toán chi từ nguồn thu sự nghiệp (Lệ phí Hải quan) vào nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hải quan trong lĩnh vực Hải quan và Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng phí, lệ phí Hải quan thì nội dung chi phí, lệ phí Hải quan được sử dụng trước tiên cho các hoạt động chi thường xuyên phục vụ việc thu phí, lệ phí.

Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh nội dung giao dự toán chi từ nguồn thu lệ phí hải quan từ kinh phí hoạt động không thường xuyên sang kinh phí hoạt động thường xuyên theo chi tiết tại phụ lục đính kèm công văn này. Việc chi tiêu thực hiện theo đúng chế độ và quy chế quản lý, sử dụng phí, lệ phí hải quan.

Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính xem xét phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1424/TCHQ-KHTC về việc phân bổ dự toán nguồn thu sự nghiệp (lệ phí Hải quan) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236