Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1394/BKHCN-KHTC về hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành.

Số hiệu: 1394/BKHCN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Trọng Thụ
Ngày ban hành: 07/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1394/BKHCN-KHTC
V.v Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án KH &CN

 

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ, ngành trung ương
- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Sở KHCN

 

Hỗ trợ có thu hồi kinh phí của Nhà nước đối với các dự án khoa học và công nghệ trong những năm qua là một trong những chính sách khuyến khích ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có định hướng đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng, tìm kiếm bí quyết công nghệ và chuyển giao công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, qua đó hình thành và phát triển mối liên kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều dự án khoa học và công nghệ gặp khó khăn trong hoàn trả và chậm trả Nhà nước số kinh phí phải thu hồi; các cơ quan quản lý khoa học và công nghệ, cơ quan tài chính gặp khó khăn trong theo dõi và thực hiện thu hồi kinh phí của các dự án. 

Để sự hỗ trợ của Nhà nước thực sự là động lực thúc đẩy đưa các kết quả nghiên cứu trong nước và ngoài nước vào sản xuất thử nghiệm và ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc  đánh giá hiện trạng thực thi các quy định hiện hành của Nhà nước đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các chủ nhiệm dự án, cơ quan chủ trì thực hiện dự án, cơ quan quản lý khoa học và công nghệ, cơ quan tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, hỗ trợ, cung cấp các thông tin và đóng góp ý kiến theo mẫu phiếu điều tra, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/7/2007 để làm cở sở nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.          

 


Nơi nhận:
- Các dự án KH&CN cấp NN, cấp Bộ, cấp tỉnh;
- Các Bộ, ngành;
- Sở KH&CN, Sở TC, cơ quan thuế các tỉnh, TP;
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Trọng Thụ

           

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1394/BKHCN-KHTC về hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính do Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126