Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13538/BTC-TCDN năm 2018 kiến nghị về vốn nhà nước và thanh lý tài sản do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13538/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 02/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13538/BTC-TCDN
V/v kiến nghị của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 - Tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Ngày 15/10/2018, Bộ Tài chính nhận được công văn số 9829/VPCP-ĐMDN ngày 10/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 - Tỉnh Thái Nguyên kiến nghị về việc vốn nhà nước và thanh lý tài sản. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 8 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vn điều lệ”.

- Tại khoản 8, 9 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ:

“8. Vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gm vn từ ngân sách nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

9. Vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vn điều lệ bao gồm vn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn do doanh nghiệp huy động”.

- Tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 ca Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vn, tài sản tại doanh nghiệp quy định:

6. Vốn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là vn của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật”.

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 là công ty con của Tng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), (do VEAM nắm giữ 55% vốn điều lệ).

VEAM thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 01/07/2014 và chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cphần tại thời điểm ngày 24/01/2017 với vốn điều lệ là 13.288 tỷ đồng (nhà nước nắm giữ 88,47% vốn điều lệ).

Căn cứ theo các quy định trên, vn góp của VEAM tại Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 không phải vn nhà nước mà là vn của công ty cổ phần có vốn của nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác.

2. Về thủ tục thanh lý tài sản của Công ty:

- Về hạch toán kế toán thanh lý tài sản cố định (TSCĐ): Tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp có hướng dẫn về việc hạch toán kế toán đối với trường hợp thanh lý TSCĐ và thủ tục thanh lý TSCĐ. Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định này để thực hiện hạch toán kế toán thanh lý TSCĐ cho phù hợp.

- Về nguyên tắc quản lý, sử dụng, khấu hao và thanh lý TSCĐ: Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013, Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 và Thông tư s 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính. Đồng thời, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản lý tài chính của Công ty bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành, và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Ngoài ra, nội dung câu hỏi liên quan đến Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo) và Luật đấu thầu (theo Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/07/2017 của Chính phủ thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước). Do đó, đề nghị Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trả lời kiến nghị của doanh nghiệp cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài chính. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tng hp, công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Cục QL&GSKT;
- CTCP Phụ tùng máy số 1;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13538/BTC-TCDN năm 2018 kiến nghị về vốn nhà nước và thanh lý tài sản do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


451

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121