Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1347/UBND-ĐTMT về việc đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng giao lộ Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông, Dự án nút giao thông Kiều Đàm, phường Tân Hưng, Dự án đầu tư xây dựng đường 15B nối dài phường Phú Mỹ trên địa bàn quận 7 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1347/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Nhơn
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1347/UBND-ĐTMT
Về đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng giao lộ Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông, Dự án nút giao thông Kiều Đàm, phường Tân Hưng, Dự án đầu tư xây dựng đường 15B nối dài phường Phú Mỹ trên địa bàn quận 7.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính (Hội đồng Thẩm định Bồi thường TP);
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 7.

 

Xét đề nghị của Hội đồng Thẩm định Bồi thường thành phố tại Công văn số 1063/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 28/01/2008 kèm theo Công văn số 3213/UBND-BTGPMB ngày 17/10/2007 của Ủy ban nhân dân quận 7 về trình duyệt đơn giá đất để tính bồi thường của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng giao lộ Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông, Dự án nút giao thông Kiều Đàm, phường Tân Hưng, Dự án đầu tư xây dựng đường 15B nối dài phường Phú Mỹ trên địa bàn quận 7; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đơn giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ (đối với nhà sở hữu tư nhân có giấy tờ hợp pháp) của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng giao lộ Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông, Dự án nút giao thông Kiều Đàm, phường Tân Hưng, Dự án đầu tư xây dựng đường 15B nối dài phường Phú Mỹ trên địa bàn quận 7 theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định Bồi thường thành phố tại Công văn số 1063/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 28/01/2008. Cụ thể như sau:

1.1. Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng giao lộ Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông, quận 7:

Đơn vị tính: đồng/m2

Số TT

Tên đường - Vị trí

Đơn giá để tính bồi thường, hỗ trợ

1

Mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn từ Nguyễn Thị Thấp đến Bùi Văn Ba)

19.800.000

2

Mặt tiền đường Bùi Văn Ba (đoạn Huỳnh Tấn Phát đến cầu Trắng)

10.800.000

1.2. Dự án nút giao thông Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7:

Đơn vị tính: đồng/m2

Số TT

Tên đường - Vị trí

Đơn giá để tính bồi thường

1

Mặt tiền đường Trần Xuân Soạn (đoạn từ Lê Văn Lương đến cầu Rạch Ông)

19.800.000

2

Hẻm cấp 1, chiều rộng từ 2 đến dưới 3m đường Trần Xuân Soạn (hẻm Kiều Đàm)

11.900.000

3

Hẻm các cấp, chiều rộng từ 2 đến dưới 3m đường Trần Xuân Soạn (hẻm Kiều Đàm)

10.000.000

4

Hẻm đất các cấp, chiều rộng từ 2 đến dưới 3m đường Trần Xuân Soạn (hẻm Kiều Đàm)

8.050.000

1.3. Dự án đầu tư xây dựng đường 15B nối dài phường Phú Mỹ, quận 7:

Đơn vị tính: đồng/m2

Số TT

Tên đường - Vị trí

Đơn giá để tính bồi thường

1

Mặt tiền đường Phạm Hữu Lầu (đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến Cầu Phước Long)

9.000.000

- Giá đất để tính trừ nghĩa vụ tài chính đối với các hộ gia đình và cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Giao Ủy ban nhân dân quận 7 chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng Bồi thường của dự án lập, báo cáo thẩm định và trình duyệt phương án tổng thể hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/ĐT;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (STC).

TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Nguyễn Thị Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1347/UBND-ĐTMT về việc đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng giao lộ Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông, Dự án nút giao thông Kiều Đàm, phường Tân Hưng, Dự án đầu tư xây dựng đường 15B nối dài phường Phú Mỹ trên địa bàn quận 7 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.873
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215