Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1308/TTg-KTTH về việc hỗ trợ tỉnh Ninh Bình xây dựng tuyến đường tránh bão, cứu hộ và bảo đảm an ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1308/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1308/TTg-KTTH
V/v hỗ trợ tỉnh Ninh Bình XD tuyến đường tránh bão, cứu hộ và bảo đảm an ninh

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 51/TTr-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 7970/BTC-ĐT ngày 9 tháng 7 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5325/BKH-KTNN ngày 22 tháng 7 năm 2008 về việc hỗ trợ vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường tránh bão, cứu hộ, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh vùng biển (Tuy Lộc - Bình Minh), tỉnh Ninh Bình (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Ninh Bình thực hiện Dự án trong dự toán ngân sách hàng năm.

2. Trước mắt, trong khi ngân sách trung ương chưa bố trí vốn hỗ trợ Dự án, cho phép tỉnh Ninh Bình được tạm ứng 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) từ ngân sách trung ương để thực hiện Dự án như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ứng trước đúng mục đích, hiệu quả và đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1308/TTg-KTTH về việc hỗ trợ tỉnh Ninh Bình xây dựng tuyến đường tránh bão, cứu hộ và bảo đảm an ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251