Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 130/TTg-QHQT về ký Công hàm trao đổi với Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 130/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 130/TTg-QHQT
V/v ký Công hàm trao đổi với Nhật Bản

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 1256/TTr-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 461 triệu Yên Nhật của Chính phủ Nhật bản tài trợ cho Dự án “Tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương” như kiến nghị của Bộ Y tế nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Y tế ký Công hàm trao đổi trên với phía Nhật Bản.

3. Bộ Y tế làm các thủ tục cần thiết để ký với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam bản Thỏa thuận viện trợ cho Dự án tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 130/TTg-QHQT về ký Công hàm trao đổi với Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.409
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108