Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1240/TTg-NN về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân và tái định cư Dự án thủy điển Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1240/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 05/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1240/TTg-NN
V/v thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân và tái định cư Dự án thủy điển Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 1615/BCN-NLDK ngày 13 tháng 4 năm 2007, công văn số 0558/BCT-NLDK ngày 28 tháng 8 năm 2007) về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư Dự án thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện hỗ trợ hộ dân giao khoán đất của Lâm trường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư thuộc Dự án thủy điện Bản Vẽ theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định mức hỗ trợ cụ thể. Phần kinh phí tăng thêm do áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định nêu trên được bổ sung vào mức vốn đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tại công văn số 306/TTg-NN ngày 24 tháng 3 năm 2005.

2. Đối với diện tích rừng còn lại sau khi thu hồi đất để xây dựng khu TĐC thuộc lâm trường Thanh Chương đang quản lý (diện tích rừng gia báo): giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng phương án quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai và Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

3. Việc đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn trong các khu tái định cư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện theo dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Trường hợp địa phương cần nâng cấp một số tuyến đường có quy mô thay đổi so với quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư của Dự án và quy hoạch chi tiết khu tái định cư đã được phê duyệt thì phần vốn tăng thêm do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bố trí từ nguồn vốn do tỉnh quản lý để đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).L. 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1240/TTg-NN về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân và tái định cư Dự án thủy điển Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.065
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216