Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12191/BTC-ĐT năm 2014 giải đáp vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn công văn 9955/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12191/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trịnh Nam Tuấn
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12191/BTC-ĐT
V/v: giải đáp vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn công văn số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời văn bản số 2742/UBND-TM2 ngày 29/7/2014 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh về việc giải đáp vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia đã quy định: “Các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia (bao gm c Chương trình 135) của kế hoạch vốn năm 2014 được phân bổ vốn và thanh toán vn khi có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2014; kế hoạch vốn năm 2015 được phân bổ vn và thanh toán vốn khi có quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31/12/2015. Từ kế hoạch năm 2016 trở đi thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm tương ứng”.

Như vậy, các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm cả Chương trình 135) được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (không phân biệt ngân sách địa phương hay ngân sách trung ương hỗ trợ); các trường hợp Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh đã nêu tại văn bản số 2742/UBND-TM2 ngày 29/7/2014 đều thuộc đối tượng áp dụng tại văn bản số 9955/BTC-ĐT ngày 21/7/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh để chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan đẩy nhanh việc phân b, thanh toán vốn cho các dự án theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
- Kho bạc nhà nước Quảng Ninh;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, ĐT.(16)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Nam Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12191/BTC-ĐT năm 2014 giải đáp vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn công văn 9955/BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0