Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12067/BTC-HCSN năm 2013 điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12067/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 10/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12067/BTC-HCSN
V/v điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Để thực hiện triệt để Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013;

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan trung ương của các đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương) chỉ đạo các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương đối với;

a) Số vốn đầu tư của các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch năm 2013 nhưng đến 30/6/2013 các cơ quan, đơn vị chưa đến Kho bạc Nhà nước mở tài khoản giao dịch.

b) Dự toán chi thường xuyên đã được giao trong dự toán năm 2013 của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương nhưng đến hết ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định.

2. Rà soát các khoản chi thường xuyên đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2013 và các dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2013 nhưng chưa triển khai thực hiện:

a) Các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán để thực hiện mua sắm, sửa chữa: đề nghị thực hiện rà soát, trường hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa chưa thực sự cấp bách hoặc đến hết quý 3/2013 chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu; Các chương trình, dự án, đề án, đề tài đã được bố trí dự toán nhưng đến hết quý 3/2013 chưa triển khai thực hiện thì đề nghị tạm dừng, chưa thực hiện trong năm 2013 để giảm chi ngân sách nhà nước.

b) Các dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2013 (cả dự án chuyển tiếp và khởi công mới), nhưng đến 30/6/2013 chưa triển khai thủ tục để thanh toán như: chưa chọn thầu, ký hợp đồng hoặc chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành,… thì đề nghị thu hồi vốn để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương.

Riêng đối với các dự án đến 30/6/2013 đã triển khai thủ tục thanh toán như: chọn thầu, ký hợp đồng hoặc đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành,… nhưng chưa kịp gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến Kho bạc Nhà nước thì được phép thanh toán. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với Kho bạc Nhà nước về những nội dung công việc đã làm nêu trên và chịu trách nhiệm về việc đã cam kết với Kho bạc Nhà nước.

3. Rà soát các khoản chi đã bố trí trong dự toán, nhưng chưa thực sự cấp bách để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện, nhất là các khoản chi: mua xe công; chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước. Cụ thể như sau:

a) Chi phí văn phòng phẩm:

Triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, thực hiện nhận văn bản, chỉ đạo qua mạng công nghệ thông tin để hạn chế in, photo giấy tờ không cần thiết, sử dụng giấy in tận dụng 2 mặt.

b) Chi phí tổ chức lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo:

Kiên quyết cắt giảm, không tổ chức các hội nghị, hội thảo có nội dung không thiết thực, hạn chế tình trạng phô trương, hình thức trong các lễ tổng kết, đón nhận huân, huy chương, đón nhận danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập, lễ ký kết, khởi công, khánh thành…

Thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp các loại cuộc họp với nhau một cách hợp lý; chuẩn bị kỹ đầy đủ đúng yêu cầu, nội dung cuộc họp, tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹ và quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả.

Tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của đại biểu (trừ các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước, các cuộc họp, hội nghị bắt buộc phải tổ chức tập trung).

c) Chi phí đi công tác trong nước và nước ngoài:

Việc tổ chức các đoàn công tác, rà soát theo tinh thần triệt để tiết kiệm, nắm thông tin trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan nhà nước. Trường hợp cần thiết phải tổ chức đoàn công tác, phải xác định cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong đoàn, triệt để ngăn chặn việc kết hợp đi công tác với tham quan, du lịch. Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, bảo đảm gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; không tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và các cơ quan có liên quan.

Kiên quyết cắt giảm các đoàn công tác, nghiên cứu học tập khảo sát trong và ngoài nước chưa thực sự cần thiết, cấp bách, nội dung không thiết thực, bao gồm cả các đoàn đi học tập, khảo sát tham khảo kinh nghiệm nước ngoài đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Việc đi công tác nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được xây dựng trong chương trình công tác ngay từ đầu năm; trong đó ưu tiên cho các đoàn đi đàm phán, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định.

4. Đối với các khoản thu phí, lệ phí được để lại theo quy định (trừ học phí, viện phí):

Đề nghị thực hiện tiết kiệm 10% từ nguồn phí được để lại đơn vị chi theo quy định = (dự toán giao đầu năm (phần để lại chi) - các khoản tiền lương, phụ cấp, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ): 12 tháng x 5 tháng (tính từ tháng 8/2013) x 10%.

5. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tổ chức thực hiện các yêu cầu đã nêu tại công văn này. Tập trung đôn đốc thực hiện đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác theo quy định tại điểm 2 Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị để bảo đảm thực hiện triệt để Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Thực hiện rà soát các nội dung hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4 công văn này, gửi phương án thu hồi, cắt giảm, tiết kiệm về cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/10/2013.

6. Cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm thẩm định phương án cắt giảm, tiết kiệm của các cơ quan, đơn vị, thông báo kết quả thẩm định gửi các cơ quan, đơn vị, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/10/2013 để thực hiện kiểm soát, thanh toán. Sau ngày 20/10/2013, cơ quan Kho bạc nhà nước được phép tạm dừng thanh toán đối với các khoản mua sắm, sửa chữa, tổ chức lễ hội, đi công tác nước ngoài của các cơ quan, đơn vị chưa có phương án cắt giảm, tiết kiệm được cơ quan tài chính thẩm định gửi Kho bạc nhà nước.

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- KBNN, Vụ NSNN;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 12067/BTC-HCSN
On controlling expenditure of state budget in 2013

Hanoi, September 10, 2013

 

Respectfully to:

- Ministries, Ministerial-level agencies, agencies attached Government;
- Central agencies of mass organizations;
- People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12067/BTC-HCSN năm 2013 điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36.148
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116