Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/BNN-BVTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 05/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 12/BNN-BVTV
V/v kinh phí chống dịch cho tỉnh Quảng Trị năm 2010

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Tờ trình số 4004/TTr-UBND ngày 1/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2010 và công văn số 16695/BTC-NSNN của Bộ Tài chính ngày 8/12/2010 về việc hỗ trợ kinh phí phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa cho tỉnh Quảng Trị. Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Quyết định 1459/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 53/2010/TT-BTC chế độ tài chính về hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen trên lúa; căn cứ văn bản số 3917/BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt số lượng và chủng loại thuốc BVTV cho tỉnh Quảng Trị. Cục Bảo vệ thực vật trình Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ngân sách Trung ương:

- Hỗ trợ 2.138 triệu đồng kinh phí tiêu hủy đối với 534,536 ha lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen trong năm 2010 của tỉnh Quảng Trị (534,536 ha x 4 triệu đồng);

- Hỗ trợ 324,5 triệu đồng kinh phí mua 2.267,4 kg thuốc bảo vệ thực vật cho tỉnh Quảng Trị sử dụng phun trừ rầy cho 1.697,69 ha lúa;

2. Về hỗ trợ gạo cứu đói cho nông dân có ruộng bị tiêu hủy: Đề nghị tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ.

Vậy, tổng số kinh phí Cục Bảo vệ thực vật trình Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị là 2.462,5 triệu đồng./.

  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN – Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT,  BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG   
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/BNN-BVTV ngày 05/01/2011 về kinh phí chống dịch cho tỉnh Quảng Trị năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139