Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1160/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1160/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

/

Số: 1160/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2879/UBND-ĐTMT ngày 09/5/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng xây dựng thực hiện theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trường hợp việc điều chỉnh nêu trên làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định, vì việc điều chỉnh này còn liên quan đến việc gói thầu, dự án có tiếp tục triển khai hay phải dừng, giãn, hoãn để thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Thành phố và Chính phủ.

2. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án đầu tư xây dựng công trình, khi điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ đầu tư xác định dự phòng phí theo qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cho phù hợp với công trình.

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung. Căn cứ dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng. Về nguyên tắc, nếu trong nội dung hợp đồng có điều khoản giảm giá thì dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cũng giảm tương ứng.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1160/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153