Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11/BXD-KTTC về việc hướng dẫn áp dụng điều chỉnh giá cho dự án Nam Sông Hậu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 11/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 22/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 11/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng điều chỉnh giá cho dự án Nam Sông Hậu.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 3682/PMUMT-KHTK ngày 13/12/2007 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc hướng dẫn áp dụng điều chỉnh giá cho dự án Nam Sông Hậu. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công thức điều chỉnh giá để áp dụng thí điểm cho một số dự án xây dựng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long kèm theo văn bản số 298/BXD-KTTC ngày 12/02/2007 của Bộ Xây dựng là phù hợp. Lý do như sau:

- Số tiền điều chỉnh K trong công thức nêu tại văn bản số 298/BXD-KTTC chỉ được tính toán điều chỉnh trên cơ sở 80% giá trị thanh toán của hạng mục xem xét trước khi điều chỉnh (0,8V).

- Tổng các hệ số L+E+F+M=0,8 (0,2 là những yếu tố không được điều chỉnh), như vậy 0,8 (80%) so với tổng giá trị (bao gồm cả phần được điều chỉnh và phần không được điều chỉnh), nhưng là 100% so với phần được điều chỉnh. Theo qui định phần điều chỉnh chỉ là 80% giá trị thanh toán của hạng mục xem xét trước khi điều chỉnh (0,8V).

2. Đối với dự án Nam Sông Hậu như nội dung tại văn bản số 3682/PMUMT-KHTK đã nêu, nếu áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công qui định tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng đối với hợp đồng điều chỉnh giá thì trong công thức điều chỉnh giá phải loại trừ điều chỉnh các chi phí nhân công và chi phí máy này.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11/BXD-KTTC về việc hướng dẫn áp dụng điều chỉnh giá cho dự án Nam Sông Hậu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.149

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123