Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1064/CTC-QLCS năm 2020 về thực hiện mua sắm trong nước tài sản công theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng theo Quyết định 182/QĐ-BQP do Cục Tài chính ban hành

Số hiệu: 1064/CTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Tài chính Người ký: Lưu Sỹ Quý
Ngày ban hành: 10/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
CỤC TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/CTC-QLCS
V/v thực hiện mua sắm trong nước tài sản công theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng theo Quyết định số 182/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị.

Ngày 17/01/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-BQP điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hin ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng (Quyết định số 182/QĐ-BQP) thay thế nội dung tương ứng tại Quyết định số 2799/QĐ-BQP ngày 13/7/2018. Thực hiện nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao tại Văn bản số 645/BQP-TC ngày 27/02/2020, Cục Tài chính/BQP hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định số 182/QĐ-BQP như sau:

1. Quy trình thực hiện mua sắm 19 nhóm danh mục tài sản công theo Quyết định số 182/QĐ-BQP quy định tại Chương VI Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dng tài sản công và Thông tư số 88/2017/TT-BQP ngày 17/4/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 191/2017/TT-BQP ngày 17/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định một số nội dung về đấu thầu la chọn nhà thầu trong Bộ Quốc phòng.

2. Tiêu chuẩn, định mức hiện hành về tài sản công thực hiện theo Quyết định số 182/QĐ-BQP như sau:

- Tiêu chuẩn vật chất hậu cần quy định tại Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Tiêu chuẩn, định mức đời sống văn hóa tinh thần quy định tại Thông tư số 104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng các sản phm quân nhu quy định tại các Thông tư: Số 65/2012/TT-BQP ngày 21/7/2012, số 148/2014/TT-BQP ngày 29/10/2014, số 158/2014/TT-BQP ngày 29/10/2014 và số 80/2015/TT-BQP ngày 29/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến quy định tại Thông tư số 150/2018/TT-BQP ngày 11/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quc phòng. Một số cơ quan, đơn vị có yêu cầu đặc thù (Tác chiến, Tác chiến điện tử, Cơ yếu, Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bảo vệ An ninh quân đội, Bộ Tư lệnh 86...) được giao dự toán ngân sách mua máy vi tính chuyên dụng (không phải máy móc, thiết bị văn phòng ph biến quy định tại Thông tư số 150/2018/TT-BQP) không thuộc danh mục tài sản công phải mua sắm theo Quyết định số 182/QĐ-BQP , đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên làm việc với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản theo quy định để được giải ngân.

3. Thiết kế mẫu và tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

a) Đối với tài sản công là trang thiết bị ngành doanh trại:

- Thiết kế mẫu doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt quy định tại Quyết định số 242/QĐ-HC ngày 10/3/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần;

- Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng của doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt quy định tại Quyết định số 348/QĐ-HC ngày 29/4/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

b) Đối với tài sản công là trang thiết bị ngành quân nhu: Tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng đối với các sản phẩm quân nhu quy định tại các Quyết định: Số 554/QĐ-HC ngày 26/5/2009, số 151/QĐ-HC ngày 16/3/2011, số 415/QĐ-HC ngày 30/6/2015, số 909/QĐ-HC ngày 31/10/2016, số 578/QĐ-HC ngày 25/9/2017 và số 643/QĐ-HC ngày 22/11/2018 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn bếp nấu, bếp điện, bếp dầu tại các Văn bản: Số 79/TB-HC ngày 10/01/2019 và số 747/TB-HC ngày 21/5/2019 của Tổng cục Hậu cần.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính viện dẫn tại văn bản này được sửa đi, b sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì áp dụng quy định, hướng dẫn tại văn bản sửa đi, b sung hoặc thay thế.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Cục Tài chính/BQP để phối hp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Văn phòng/BQP (để b/c TT Bộ);
- Cổng TTĐT BQP;

- Lưu: VT, QLCS; Thg 60.

CỤC TRƯỞNG
Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1064/CTC-QLCS năm 2020 về thực hiện mua sắm trong nước tài sản công theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung trong Bộ Quốc phòng theo Quyết định 182/QĐ-BQP do Cục Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.716
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98