Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10604/BTC-HCSN năm 2016 vướng mắc của Bộ Y tế trong thực hiện Thông tư 58/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10604/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10604/BTC-HCSN
V/v một số nội dung vướng mắc của Bộ Y tế trong thực hiện Thông tư s 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Trả lời công văn số 3945/BYT-KH-TC ngày 28/6/2016 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến một số nội dung tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi Tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về phạm vi Điều chỉnh (đối với mua sắm dược liệu) - Khoản 1 Điều 2:

Ngày 05/7/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 9176/BTC-HCSN về việc phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên; trong đó, Điểm a Khoản 2 đã hướng dẫn về việc mua sắm dược liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/216 của Bộ Y tế do việc mua sắm dược liệu thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư số 11/2016/TT-BYT .

2. Về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ - Khoản 3 Điều 5:

a) Việc xác định giá trị danh Mục dự toán mua sắm không quá 100 triệu đồng: Theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 thì “Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung”.

Vì vậy, danh Mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng là giá trị của một gói thầu (gói thầu có thể gồm nhiều phần riêng biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu); gói thầu có thể gồm một tài sản hoặc gói thầu gồm những nội dung mua sắm giống nhau, gói thầu có khối lượng mua sắm một lần hoặc gói thầu của một tài sản với số lượng nhiều.

b) Đối với vướng mắc về danh Mục mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng có phải tổ chức đấu thầu không? Về việc chưa có hướng dẫn lựa chọn nhà thầu để cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, đại hội, tập huấn; chi phí xăng dầu, cước Internet… thì thực hiện như thế nào?

Đối với gói thầu mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 15Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 58/2016/TT-BTC và hướng dẫn tại Điểm d Khoản 2 công văn số 9176/BTC-HCSN .

Trường hợp các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đảm bảo hoạt động thường xuyên thuộc trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu: Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 công văn số 9176/BTC-HCSN .

c) Về giá gói thầu:

Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định căn cứ lập và xác định giá gói thầu phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu; trong đó, Điểm d Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định việc xác định giá gói thầu có thể căn cứ vào: “Giá của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày”. Giá gói thầu quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC được hiểu là giá gói thầu của gói thầu đã được thực hiện trước đó theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và chỉ là một trong các nội dung tham khảo khi lập và xác định giá gói thầu, không có tính chất bắt buộc.

Khoản 2 Điều 24 Luật Đấu thầu quy định các Điều kiện áp dụng mua sắm trực tiếp; trong đó, Điểm d quy định: “Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng” và đây là Điều kiện bắt buộc.

Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu quy định về việc xác định lại giá gói thầu trước ngày mở thầu nếu cần thiết: “Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết”.

Như vậy, các quy định trên liên quan đến giá gói thầu nhưng áp dụng trong các trường hợp cụ thể như sau: Điểm d Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định căn cứ lập và xác định giá gói thầu, không mâu thuẫn với quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Đấu thầu (quy định các Điều kiện áp dụng mua sắm trực tiếp) và Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu (quy định về việc xác định lại giá gói thầu trước ngày mở thầu). Do vậy, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu để hướng dẫn, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 58/2016/TT-BTC .

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, HCSN (8b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10604/BTC-HCSN năm 2016 vướng mắc của Bộ Y tế trong thực hiện Thông tư 58/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.762
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41