Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 10430/BTC-ĐT về việc tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10430/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 10430/BTC-ĐT
V/v tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng   

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 5871/BGTVT-QLXD ngày 08/8/2008 của Bộ Giao thông vận tải về việc tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng; sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 1413/BXD-KTXD ngày 17/7/2008; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn trong việc thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng, nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông, Bộ Tài chính nhất trí với Bộ Giao thông vận tải, trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng, cho phép chủ đầu tư được sử dụng dự toán chi phí xây dựng bổ sung được tạm duyệt và hợp đồng nguyên tắc (hoặc phục lục hợp đồng nguyên tắc) làm cơ sở tạm ứng và tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- KBNN (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10430/BTC-ĐT về việc tạm ứng, tạm thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118