Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 10415/BTC-NSNN về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10415/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 10415/BTC-NSNN
V/v Bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; tuy nhiên, trong quá trình in ấn và sao gửi văn bản cho các cơ quan, địa phương đã bị thiếu Phụ lục về Báo cáo tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu trợ gửi kèm Thông tư.

Để việc báo cáo tình hình tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền hàng cứu trợ được thống nhất, Bộ Tài chính xin gửi bổ sung bản Phụ lục đính kèm Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính để các cơ quan, địa phương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

BÁO CÁO

TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI (SỬ DỤNG) TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính)

Nội dung

Đơn vị

Dư đầu kỳ

Tiếp nhận trong kỳ (1)

Phân phối (sử dụng) trong kỳ (2)

Dư cuối kỳ

Ghi chú

I. Tiền

- Đơn vị A

- Tổ chức B

- Cá nhân C

- …

 

 

II. Hàng

- Gạo

- Mì

- Quần áo

- ……

 

 

 

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

 

 

 

 

Tấn

Thùng

Bộ

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tiền, hàng tiếp nhận, ghi chép cụ thể theo từng đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ

(2) Tiền, hàng phân phối (sử dụng), ghi chép cụ thể cho từng địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân được cứu trợ

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10415/BTC-NSNN về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/07/2008 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.611
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185