Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 100/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án “Liên kết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 100/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 19/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

Số: 100/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt văn kiện Dự án “Liên kết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo”

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9432/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 12 năm 2008) về Dự án “Liên kết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo” giai đoạn I, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án “Liên kết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo” giai đoạn I, do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Development International Desjardins (DID-Canada) tài trợ và đồng thực hiện từ nguồn viện trợ của tổ chức Bill and Melinda Gates (Mỹ) cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Dự án thực hiện trong thời gian 2 năm với trị giá viện trợ không hoàn lại là 3.637.679 USD. Vốn đối ứng bằng hiện vật, cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các cơ quan tham gia Dự án đóng góp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN: Trần Quốc Toản, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 100/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án “Liên kết Nông thôn – Thành thị góp phần chống đói nghèo” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113