Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 04/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/BNN-HTQT
V/v cơ chế tài chính cho dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông”

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 17158/BTC-QLN ngày 15/12/2011 của quý Bộ về việc góp ý cho dự thảo công văn trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế tài chính áp dụng cho dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có ý kiến như sau:

1. Bộ NN&PTNT đồng ý với cơ chế tài chính đề xuất áp dụng cho nguồn vốn vay của ADB và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) như dự thảo.

2. Đối với nguồn vốn đối ứng:

- Nguồn vốn trung ương sẽ: (i) cấp phát cho toàn bộ phần đối ứng để xây dựng cơ sở mới của Trường Đại học Thủy lợi (trừ việc lập quy hoạch chi tiết và đền bù giải phóng mặt bằng) và (ii) cấp phát cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ chi ngân sách trung do Bộ NN&PTNT thực hiện, bao gồm đối ứng của tất cả các hoạt động thuộc Hợp phần 2 và 3 (25,0 triệu USD, không bao gồm Khu tưới mẫu Gia Bình).

- Ngân sách tỉnh Bắc Ninh bố trí chi phí thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương liên quan đến đầu tư xây dựng Khu tưới mẫu Gia Bình (0,23 triệu USD).

- Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở mới trường Đại học Thủy lợi tại khu đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên do tỉnh Hưng Yên bố trí (14,3 triệu USD).

- Trường Đại học Thủy lợi bố trí kinh phí cho lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu xây dựng Trường tại Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (0,05 triệu USD).

Việc tỉnh Hưng Yên bố trí chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cam kết tại các văn bản số 1487/UBND-VP ngày 14/9/2011 và số 1541/UBND-VP ngày 21/9/2011, theo đó tỉnh Hưng Yên sẽ bố trí đủ kinh phí, tổ chức giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Trường Đại học Thủy lợi theo đúng tiến độ triển khai dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CPO thủy lợi;
- Trường ĐHTL;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 07/BNN-HTQT ngày 04/01/2012 về cơ chế tài chính cho dự án “Tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo các hệ thống thủy nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.587

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!