Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 87/Ttra Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Văn Kiều
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87/Ttra
V/v Trả lời C/v số 186/QLTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - Bộ Thương mại

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được Công văn số 186/QLTT ngày 28/5/2004 của Cục Quản lý thị trường và dự thảo “Bản thoả thuận về hợp tác giữa các cơ quan đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ” và xin có ý kiến phúc đáp như sau:

1- Đây là văn bản thoả thuận được ký kết bởi các cơ quan cấp Tổng cục, Cục, Vụ thuộc một số Bộ, ngành. Do đó, về nguyên tắc phải tuân thủ theo đúng với các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước của các Bộ chủ quản và không vượt quá quyền hạn của cơ quan mình được phân cấp.

Như vậy, việc ấn định Cục Quản lý thị trường làm cơ quan đầu mối cho việc thực hiện Bản thoả thuận này như nêu tại Điều 6 của dự thảo là trái với sự phân công của Chính phủ quy định trong các Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003, Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 và Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 (trong đó chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ là Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hoá - Thông tin).

Đồng thời, việc quy định nội dung và phạm vi thoả thuận nêu trong dự thảo là trái với thoả thuận của các Bộ (là cấp trên trực tiếp của một số cơ quan tham gia ký thoả thuận này) tại Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCMMT ngày 27/4/2000 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

2- Để có thể ký kết được văn bản thoả thuận phù hợp với quy định của pháp luật liên quan và không vượt quá thẩm quyền của các cơ quan tham gia ký kết, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến đề xuất sửa đổi một số nội dung dự thảo Bản thoả thuận như sau:

- Nội dung hợp tác chỉ hạn chế trong phạm vi chống hàng giả liên quan đến sở hữu trí tuệ (không phải toàn bộ nội dung bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ);

- Theo phạm vi nêu trên, cần sửa lại tiêu đề của Bản thoả thuận là “Bản thoả thuận giữa các cơ quan bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ về hợp tác trong đấu tranh chống hàng giả liên quan đến sở hữu trí tuệ” và bỏ các cụm từ “xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các điều 3, 4 và 5 của Dự thảo để phù hợp với quy định tại Chỉ thị 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả và Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);

- Sửa lại Thanh tra Văn hoá - Thông tin thành Thanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin.

Với việc sửa lại tiêu đề và những nội dung theo đề xuất nêu trên, thì việc quy định Cục Quản lý thị trường làm đầu mối thực hiên Bản thoả thuận như Điều 6 của dự thảo mới phù hợp.

Vậy, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ xin có ý kiến và xin cảm ơn sự quan tâm hợp tác của Quý cơ quan.

 

 

CHÁNH THANH TRA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lê Văn Kiều

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 87/Ttra ngày 07/06/2004 ngày 07/06/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc trả lời Công văn số 186/QLTT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.788

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!