Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 569/SKHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trần Đình Sự
Ngày ban hành: 24/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 569 /SKHCN
V/v: Hướng dẫn thủ tục Xét công nhận sáng kiến

Lào Cai, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành,UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 09 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc: Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1214/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ngày 25 tháng 05 năm 2007 về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh.

Nhằm dần đưa hoạt động sáng kiến đi vào nề nếp, kịp thời động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tạo ra kết quả lao động sáng tạo khoa học- kỹ thuật, có tác dụng đẩy nhanh tiến bộ kỹ thuật, cải cách hoạt động quản lý, tổ chức sản xuất lao động mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai (cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh) hướng dẫn Hồ sơ đăng ký sáng kiến và thời gian đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh xét công sáng kiến năm 2007 như sau:

1. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký sáng kiến - 10 bộ. ( có mẫu kèm theo).

- Giấy uỷ quyền của tác giả trong trường hợp tác giả sáng kiến uỷ quyền cho người khác đứng tên đăng ký sáng kiến.

- Tài liệu mô tả sáng kiến và các tài liệu, giấy tờ liên quan về sản phẩm và lợi ích thiết thực của sáng kiến hoặc các giấy tờ khác có liên quan nếu có (bản gốc hoặc bản sao công chứng).

- Bản kết luận về giải pháp đăng ký sáng kiến của đơn vị ( có mẫu).

- Biên bản họp xét sáng kiến của cơ sở.

- Công văn đề nghị Hội đồng sáng kiến tỉnh xét công nhận sáng kiến cho tập thể, cá nhân của đơn vị.

2. Nơi nhận Hồ sơ: Phòng quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ 092 - Đường Hoàng Liên Thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian: Trước ngày 5 tháng 1 năm 2008.

Nếu có gì vướng mắc xin liên hệ: Điện thoại: 020.820586; Fax: 020824898.

E-mail: thongtinkh@yahoo.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,CN.

GIÁM ĐỐC
Trần Đình Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 569/SKHCN ngày 24/12/2007 hướng dẫn thủ tục Xét công nhận sáng kiến do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.505

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139