Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1697/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa

Số hiệu: 1697/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1697/VPCP-KG
V/v:Thực hiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Khoa học và Công nghệ (công văn số 546/BKHCN-TĐC ngày 9/3/2007), Bộ Công nghiệp (công văn số 1233/BCN-KHCN ngày 26/3/2007) về việc thực hiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Cho phép các doanh nghiệp tiếp tục sử dụng những nhãn hàng hóa phù hợp với Quy chế ghi nhãn hàng hóa được ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ thêm 6 tháng kể từ ngày 13/3/2007 như đề nghị của Bộ KHCN tại công văn số 546/BKHCN-TĐC ngày 9/3/2007. Về nhãn sản phẩm thuốc lá, yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể việc thực hiện NĐ 89/2006/NĐ-CP gắn với việc ghi cảnh báo về an toàn sức khỏe;

- Yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ và các Bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện NĐ 89/2006/NĐ-CP trong tháng 4/2007 để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực thi các quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thực hiện.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhâm dân tối cao;
- Đài truyền hình Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Báo nhân dân;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Ban XDPL, các Vụ: Vụ I, Vụ II, NC, CN, NN, TH, TTBC;
- Lưu: VT, KG (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1697/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681
DMCA.com Protection Status