Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1429/VPCP-QHQT về việc hợp tác với Viện Đúp-na (Liên bang Nga) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1429/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1429/VPCP-QHQT
V/v hợp tác với Viện Đúp-na (Liên bang Nga)

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Viện Khoa học và Công nghệ (công văn số 53/KHCNVN-HTQT ngày 16 tháng 01 năm 2008); ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 286/BKHCN-HTQT ngày 19 tháng 02 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 1894/BTC-HCSN ngày 19 tháng 02 năm 2008) về việc tiếp tục tham gia và đóng niên liễm cho Viện Đúp-na (Liên bang Nga), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đóng niên liễm để tiếp tục tham gia thành viên Viện Liên hiệp nghiên cứu Hạt nhân Đúp-na (Liên bang Nga).

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về các khoản đóng góp của Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Vụ: KG, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1429/VPCP-QHQT về việc hợp tác với Viện Đúp-na (Liên bang Nga) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35