Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7647/VPCP-KGVX chuẩn bị Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tình hình kết hôn với người nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7647/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7647/VPCP-KGVX
V/v chuẩn bị Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, lệch lạc & làm lành mạnh hóa tình hình kết hôn với người nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;
- Các Bộ: Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Công an;
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tình hình kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Công an chuẩn bị nội dung và kế hoạch tổ chức Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tình hình kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài (dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2010), báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trước ngày 05 tháng 11 năm 2010 (xin gửi kèm theo bản chụp Báo cáo số 201/BC-BTP ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư pháp).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHQT, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KGVX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7647/VPCP-KGVX chuẩn bị Hội nghị về giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, lệch lạc và làm lành mạnh hóa tình hình kết hôn với người nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.478
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211