Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6342/BNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Văn Quý
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6342/BNN-PC
V/v: ký hợp đồng mua trang thiết bị xây dựng mô hình thí điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân xã ………………………………………….

…………………………………………………………………..

 

Thực hiện Quyết định số 2273/QĐ-BNN-PC ngày 24/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc xây dựng mô hình thí điểm chung thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân xã ký hợp đồng trách nhiệm với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo mẫu gửi kèm theo Công văn này (04 bản Hợp đồng); điền đúng và đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu trong hợp đồng, ký, đóng dấu và gửi về Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 28/11/2010.

Sau khi Hợp đồng được ký kết, các bên thực hiện theo đúng các điều khoản của Hợp đồng.

Nếu cần biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ với: ông Vũ Quang Khánh, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng 409, nhà A10, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội số điện thoại: 04.37347143 hoặc 0914.822.831.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan trong Đề án 554;
- Ban chỉ đạo Đề án 554 tại tỉnh;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6342/BNN-PC ngày 22/11/2010 về việc ký hợp đồng mua trang thiết bị xây dựng mô hình thí điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.997

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!