Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5783/VPCP-QHQT về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với Cộng hòa Tát-gi-ki-xtan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5783/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5783/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với Cộng hòa Tát-gi-ki-xtan

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình 2734/TTr-BNG-LS ngày 26 tháng 8 năm 2008 về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với Cộng hòa Tát-gi-ki-xtan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Tát-gi-ki-xtan về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao đàm phán, ký kết Hiệp định nêu trên với Chính phủ Cộng hòa Tát-gi-ki-xtan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5783/VPCP-QHQT về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với Cộng hòa Tát-gi-ki-xtan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.727
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85