Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3603/BNV-CQĐP về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3603/BNV-CQĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Hữu Thắng
Ngày ban hành: 13/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3603/BNV-CQĐP
V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Điều 28 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2007, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao phối hợp với Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trình Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, quyết định.

Qua quá trình nghiên cứu xây dựng, đến nay Bộ Nội vụ và Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành dự thảo Nghị quyết liên tịch. Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã tổ chức các cuộc hội thảo tại miền Bắc và miền Nam để lấy ý kiến trực tiếp những người chỉ đạo và thực hiện dân chủ cơ sở ở các địa phương; đã gửi dự thảo Nghị quyết liên tịch lên Website Chính phủ trong thời gian 60 ngày (2 tháng) để lấy ý kiến nhân dân và gửi dự thảo để lấy ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Nội vụ và Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã chỉnh lý, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết liên tịch.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ xin gửi dự thảo Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Báo cáo tiếp thu góp ý dự thảo Nghị quyết liên tịch tới quý Bộ để thẩm định (gửi kèm theo công văn).

Bộ Nội vụ mong sớm nhận được ý kiến thẩm định của quý Bộ để tiếp thu, chỉnh lý văn bản trình Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3603/BNV-CQĐP ngày 13/12/2007 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.305

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250