Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3488/BTP-TTLLTPQG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hoàng Quốc Hùng
Ngày ban hành: 20/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3488/BTP-TTLLTPQG
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Đoàn Thị Khánh Linh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi: Bà Đoàn Thị Khánh Linh
(153 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Tư pháp nhận được Đơn phản ánh kiến nghị (Mã số PAKN.20220708.0054) của bà Đoàn Thị Khánh Linh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo đó phản ánh việc khi hỗ trợ người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến và gửi hồ sơ qua bưu điện, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn ngoài Tờ khai, hộ chiếu thì phải nộp thêm sổ hộ khẩu/ Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú, trong khi đó Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực LLTP thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp và Điều 37 Luật Cư trú năm 2020 quy định khác với hướng dẫn của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tư pháp xin trả lời bà như sau:

Bộ Tư pháp đánh giá cao kiến nghị của bà đối với việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công, qua đó góp phần để Bộ, ngành Tư pháp phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện khoản 4 Điều 37 Luật Cư trú năm 2020, ngày 23/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1050/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực LLTP thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP không còn sổ hộ khẩu đối với công dân Việt Nam và không còn thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú đối với người nước ngoài. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đông dân với số lượng yêu cầu Phiếu LLTP rất lớn. Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không tích hp thông tin của người nước ngoài nên các Sở Tư pháp, trong đó có Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn khi xác định chính xác thẩm quyền cấp Phiếu LLTP. Để khắc phục khó khăn từ thực tiễn nêu trên, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ sửa đổi Quyết định số 1050/QĐ-BTP , trong đó thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu đối với người nước ngoài vẫn có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú.

Bộ Tư pháp xin trả lời để bà được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cổng Dịch vụ công quốc gia;
- Văn phòng Bộ;
- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TTLLTPQG.

TL. BỘ TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA
Hoàng Quốc Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3488/BTP-TTLLTPQG ngày 20/09/2022 về hỗ trợ người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


801
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159