Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2521/VPCP-QHQT về việc cấp hộ chiếu cho Việt kiều tại Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2521/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2521/VPCP-QHQT
V/v cấp hộ chiếu cho Việt kiều tại Thái Lan

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 402/TTr-BNG-CLS-m ngày 2 tháng 5 năm 2007 và thư ngày 16 tháng 3 năm 2007 của ông Cao Văn San, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Sakon Nakhon về việc cấp hộ chiếu cho Việt kiều tại Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi với Bộ Công an, Bộ Tư pháp để có biện pháp thúc đẩy nhanh kết quả xác minh nhân thân và quốc tịch, sớm có thể cấp hộ chiếu cho bà con Việt kiều; chỉ đạo Cục Lãnh sự sớm có thư trả lời ông Cao Văn San, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Sakon Nakhon (Thái Lan).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Kiều Đình Thụ, Vụ: TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2521/VPCP-QHQT về việc cấp hộ chiếu cho Việt kiều tại Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188