Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 22/TA-TKTH cung cấp tài liệu, thông tin về lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 22/TA-TKTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/TA-TKTH
V/v Cung cấp tài liệu, thông tin về lý lịch tư pháp

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Chánh tòa các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao;
- Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Để đảm bảo giải quyết kịp thời yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của công dân và đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí chỉ đạo thực hiện việc cung cấp đầy đủ các thông tin lý lịch tư pháp, trong đó có các thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án cho Sở Tư pháp nơi Tòa án có trụ sở theo đúng quy định tại Điều 37 Luật Lý lịch tư pháp và Điều 14 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP , cụ thể như sau:

- Các thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án đã giải quyết từ ngày 01/10/2007 đến ngày 30/11/2012, yêu cầu gửi ngay về Sở Tư pháp nơi Tòa án có trụ sở; đồng thời gửi thêm 01 bản cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) theo địa chỉ: Số 58-60, đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thời hạn gửi trước ngày 20/01/2013.

- Các thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án đã giải quyết từ ngày 30/11/2012 trở về sau, yêu cầu gửi về Sở Tư pháp nơi Tòa án có trụ sở theo đúng quy định tại Điều 37 Luật Lý lịch tư pháp và Điều 14 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP .

Đây là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các Đồng chí triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh TANDTC (để báo cáo);
- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VP, Vụ TKTH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC
Đặng Quang Phương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 22/TA-TKTH cung cấp tài liệu, thông tin về lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.600
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6