Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14111/BTC-TCHQ tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14111/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14111/BTC-TCHQ
V/v tham gia ý kiến dự thảo NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 27/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Công an

Phúc đáp công văn số 2786/BCA-A61 ngày 16/9/2011 của Bộ Công an gửi Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Chính phủ sửa đổi Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không;

Sau khi nghiên cứu nội dung sửa đổi và dự thảo Tờ trình Chính phủ, căn cứ kết quả trao đổi, làm việc giữa các đơn vị liên quan;

Bộ Tài chính nhất trí về nguyên tắc với việc dự thảo Nghị định Chính phủ sửa đổi Nghị định số 27/2011/NĐ-CP ngày 09/4/2011 của Chính phủ theo thủ tục rút gọn.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an bổ sung, làm rõ các nội dung sau:

(i) Tại tờ trình Chính phủ của Bộ Công an: theo báo cáo số 290/BCA-A61 gửi Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời gian thực hiện Nghị định 27/2011/NĐ-CP đến 01/12/2011 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trên cơ sở báo cáo này. Nay dự thảo Nghị định lại lùi thời gian thực hiện đến 01/6/2012, vì vậy, Bộ Công an cần bổ sung, làm rõ khó khăn, vướng mắc dẫn đến không thể triển khai được như dự kiến đã trình Thủ tướng Chính phủ.

(ii) Tại Điều 2, dự thảo Nghị định về hiệu lực thi hành: đề nghị ấn định cụ thể ngày có hiệu lực của Nghị định nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Dự thảo Nghị định đề nghị bổ sung trách nhiệm thi hành của các Bộ ngành: “các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này”.

Đề nghị Bộ Công an tổng hợp ý kiến, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14111/BTC-TCHQ tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 27/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220