Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2189/VPCP-QHQT ngày 26/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc ký Hiệp định khung và mời Bộ trưởng Ngoại giao Ru-an-đa vào thăm Việt Nam

Số hiệu: 2189/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 26/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2189/VPCP-QHQT
V/v: Ký Hiệp định khung và mời Bộ trưởng Ngoại giao Ru-an-đa vào thăm Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 916/CV/NG-TACP ngày 19 tháng 4 năm 2002 về việc ký Hiệp định khung hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá và khoa học kỹ thuật với Ru-an-đa và mời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bạn vào thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc Bộ Ngoại giao ký Hiệp định khung hợp tác kinh tế thương mại, văn hoá và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ ta và Chính phủ cộng hoà Ru-an-đa với nội dung như đã thảo Hiệp trình kèm theo công văn nói trên của Bộ.

- Đồng ý việc Bộ Ngoại giao mời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ru-an-đa vào thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện cho cả hai bên để thảo luận các vấn đề tăng cường và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Ta đài thọ tiền ăn ở và đi lại tại Việt Nam cho đoàn bạn.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2189/VPCP-QHQT ngày 26/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc ký Hiệp định khung và mời Bộ trưởng Ngoại giao Ru-an-đa vào thăm Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.770
DMCA.com Protection Status