Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc khen thưởng Huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"

Số hiệu: 216/VGCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Vật giá Chính phủ Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 17/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 216/VGCP-TCCB
V/v khen thưởnghuy chương "vì sự nghiệp vật giá việt nam"

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BANVẬT GIÁ CHÍNH PHỦ SỐ 216/VGCP-TCCB NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC KHEN THƯỞNGHUY CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP VẬT GIÁ VIỆT NAM"

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trựcthuộc Trung ương

 

Trong 30 năm qua, ngành Vật giá Việt Nam đã có những đónggóp nhất định cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc và xâydựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhằm ghi nhận công lao đóng góp của cá nhân làlãnh đạo, công nhận viên chức làm công tác Vật giá đối với sự nghiệp xây dựngvà hoạt động của ngành. Ngày 20/6/1996 Trưởng ban Vật giá Chính phủ đã có quyếtđịnh số 45/VGCP-TCCBĐT về ban hành quy định khen thưởng Huy chương "vì sựnghiệp Vật giá Việt Nam" nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Vật giá Việt Nam.

Ban Vật giá Chính phủ đề nghị các Bộ, Ban, Ngành trung ương,Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo cho các đơnvị trực thuộc Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, thành phố chủ trương trên và căn cứ quyđịnh về đối tượng, tiêu chuẩn xét khen thưởng gửi kèm để kê khai.

Sau đó các Bộ, Ban, Ngành, các tỉnh, thành phố tổng hợp lậpvăn bản đề nghị khen thưởng cán bộ thuộc Bộ, Ban, Ngành, tỉnh, thành phố gửi vềBan Vật giá Chính phủ xét khen thưởng (theo mẫu biểu đính kèm).

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc khen thưởng Huy chương "Vì sự nghiệp vật giá Việt Nam"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.876
DMCA.com Protection Status