Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 465/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 28/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 465/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 465/VPCP-KTTH NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tài chính
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của Bộ Thương mại (Công văn số 402 TM-VP ngày 08 tháng 10 năm 2001), ý kiến của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (Công văn số 274/BTCCBCP-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2001), của Bộ Tài chính (Công văn số 10756 TC/TCDN ngày 09 tháng 11 năm 2001), của Bộ Ngoại giao (Công văn số 156 CV/NG-TCCB ngày 22 tháng 01 năm 2002) về hoạt động của Phòng Thương mại trong cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tổng kết, đánh giá kết quả và những tổn tại trong hoạt động của Phòng thương mại trong cơ quan Đại diện của ta ở nước ngoài, trên cơ cở đó xây dựng đề án tổ chức lại bộ máy và cơ chế chính sách nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của phòng Thương mại phù hợp với Nghị định số 74/2001/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ.

2. Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành quản lý sản xuất xây dựng đề án hoạt động xúc tiến thương mại, làm rõ nội dung công tác này trong từng ngành hàng xuất khẩu; trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Trên cơ cở đó, quy định cơ chế tạo nguồn kinh phí hợp lý cho hoạt động xúc tiến thương mại. Trước mắt, việc chi hỗ trợ xúc tiến thương mại thực hiện theo Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính; chưa thành lập quỹ xúc tiến thương mại riêng.

3. Đồng ý về nguyên tắc việc các Phòng Thương mại trong cơ quan Đại diện của ta ở nước ngoài được thuê người nước sở tại để hỗ trợ công việc tại những địa bàn Bộ Thương mại xét thấy cần thiết: kinh phí thực hiện do Phòng Thương mại thu xếp trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

4. Về hệ số sinh hoạt phí, hàm cấp của cán bộ Phòng Thương mại trong cơ quan Đại diện của ta ở nước ngoài, giao Bộ Ngoại giao bàn với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại để có phương án giải quyết cụ thể, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động, tiếp xúc của các Phòng Thương mại; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc sử dụng con dấu để giao dịch của phòng Thương mại thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Thương mại, các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nguyễn Quốc Huy

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hoạt động của Phòng Thương mại Việt Nam ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233