Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc duy trì và phát triển bậc học mần non

Số hiệu: 4077/KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 15/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4077/KGVX

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 4077/KGVX NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1997 VỀ VIỆC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN BẬC HỌC MẦM NON

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính, để duy trì và phát triển bậc học mầm non, giải quyết những khó khăn trước mắt về đời sống của các giáo viên mầm non ngoài biên chế ở khu vực nông thôn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số chủ trương sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo và các cấp các ngành ở địa phương chăm lo cho bậc học mầm non. Cần phải thực hiện rộng rãi và có hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục mầm non. Nguồn lực chủ yếu để bảo đảm duy trì và phát triển bậc học mầm non, bảo đảm đời sống giáo viên mầm non ngoài biên chế Nhà nước là huy động và sử dụng tốt sự đóng góp của phụ huynh học sinh và nhân dân ở từng cơ sở. Đồng thời, Uỷ ban nhân dân bố trí ngân sách chi cho bậc học mầm non với tỷ lệ hợp lý trong ngân sách chung dành cho giáo dục, đào tạo ở địa phương.

2. Nếu với sự đóng góp tích cực của nhân dân địa phương mà chưa đủ bảo đảm đời sống giáo viên thì tuỳ theo điều kiện và khả năng cụ thể, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyết định mức trợ cấp thêm (theo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 06/CP ngày 21 tháng 1 năm 1997 và Thông tư liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tài chính số 04/LB.TT ngày 27 tháng 1 năm 1997) cho giáo viên mầm non ngoài biên chế ở khu vực nông thôn để anh chị em có thu nhập ít nhất không dưới mức lương tối thiểu.

3. Nguồn chi trợ cấp thêm cho giáo viên mầm non ngoài biên chế được trích trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở địa phương và từ những nguồn kinh phí khác do tăng thu tại địa phương hoặc giảm chi của các khu vực khác theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính (tại Thông tư số 08/TC/NSNN ngày 15 tháng 3 năm 1997).

4. Thủ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện chủ trương này và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc duy trì và phát triển bậc học mần non

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834
DMCA.com Protection Status