Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 136/BHXH-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Huy Ban
Ngày ban hành: 15/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:136/BHXH-QLT
Về việc đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp cà phê nhà nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2002

 

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (thông báo số 4958/VPCP-VX ngày 19/10/2001 của Văn phòng Chính phủ; Sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 4105/LĐTBXH-BHXH ngày 20/12/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc khoanh nợ và giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp cà phê Nhà nước thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam và do địa phương quản lý như sau:

1. Các doanh nghiệp cà phê có khó khăn được nợ tiền đóng BHXH đến hết năm 2002 và hoàn nợ dần vào năm 2003; Mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH tại từng thời điểm thực hiện theo quy định của Nhà nước.

2. Cơ quan BHXH có trách nhiệm xác định danh sách người lao động tham gia BHXH và số tiền của từng doanh nghiệp cà phê nợ BHXH đến thời điểm tạm ngừng đóng BHXH; Thực hiện đối chiếu hàng quý tình hình tăng, giảm số lao động, quỹ lương tham gia BHXH theo quy định.

3. Trong thời gian nợ tiền đóng BHXH, người lao động trong các doanh nghiệp này được hưởng các chế độ BHXH: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động. Hàng tháng, quý sau khi được cơ quan BHXH các cấp thẩm định chứng từ, hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, đơn vị sử dụng lao động tạm ứng để chi trả cho người được hưởng. Cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp kinh phí thanh toán khi đơn vị sử dụng lao động tiến hành hoàn nợ, cấp kinh phí thanh toán vào quý, năm nào thì quyết toán vào quý, năm đó; Trường hợp đơn vị sử dụng lao động và người lao động yêu cầu giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp 1 lần hoặc chuyển đơn vị công tác thì đơn vị sử dụng lao động phải đóng đủ tiền nợ BHXH của người lao động, để được giải quyết chế độ BHXH theo quy định hiện hành.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp cà phê Nhà nước thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết.

 

 

Nguyễn Huy Ban

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp cà phê nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.655

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!