Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 987/TY-KD thành lập Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 987/TY-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Bùi Quang An
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/TY-KD
V/v thành lập Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiện nay, Cục Thú y đã nhận được văn bản của một số Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố về việc đề nghị cho phép thành lập, bổ sung quy hoạch các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trên địa bàn phụ trách, về vấn đề này Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Việc tổ chức các Trạm kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông hiện nay thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3703/BNN-TY ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật trong nước.

2. Để hạn chế việc gây phiền hà, cản trở lưu thông hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo chỉ duy trì hoạt động các Trạm kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông hiện nay theo hướng dẫn tại công văn số 3703/BNN-TY ngày 11/12/2008. Việc thành lập mới, bổ sung các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông sẽ thực hiện theo quy hoạch hệ thống Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trong cả nước sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

3. Căn cứ tình hình dịch bệnh động vật trong tỉnh hoặc ở các tỉnh khác liền kề (khi có dịch bệnh động vật thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch như bệnh Cúm gia cầm, Tai xanh, Lở mồm long móng …), Chi cục kiến nghị UBND tỉnh thành lập các trạm, chốt kiểm dịch động vật tạm thời, thực hiện việc kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật trong thời gian có dịch.

Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3703/BNN-TY ngày 11/12/2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT; (để báo cáo)
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Cơ quan Thú y vùng, Chi cục KDĐV vùng;
- Lưu VT, KD.

CỤC TRƯỞNG
Bùi Quang Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 987/TY-KD thành lập Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127