Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 986/CP-QHQT ngày 23/07/2003 của Chính phủ về việc danh mục dự án xây dựng trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn NĐT tài chính Việt Pháp

Số hiệu: 986/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 23/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 986/CP-QHQT
V/v Danh mục dự án Xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh - sử dụng vốn NĐT tài chính Việt - Pháp 

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

                

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4128/BKH/KTĐN ngày 09 tháng 7 năm 2003) về danh mục dự án Xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh - sử dụng vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng Trung tâm điều khiển hê thống chiếu sáng công cộng” thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sử dụng 74,738 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 4,865 triệu USD) từ Nghị định thư tài chính Việt - Pháp (số tiền bằng đồng Euro cần quy đổi vào thời điểm thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi).

- Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thu làm cơ sở quyết định đầu tư và ký kết Nghị định thư tài chính Việt - Pháp dành cho dự án.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức yêu cầu Chính phủ Pháp tài trợ dự án./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 986/CP-QHQT ngày 23/07/2003 của Chính phủ về việc danh mục dự án xây dựng trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh sử dụng vốn NĐT tài chính Việt Pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.798
DMCA.com Protection Status