Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 985/CP-QHQT ngày 23/07/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ Bắc Âu

Số hiệu: 985/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 23/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 985/CP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ Bắc Âu        

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao.

                

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4203/BKH/KTĐN ngày 11 tháng 7 năm 2003 ) về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng của Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF), Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB) và các nhà tài trợ Bắc Âu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục 06 dự án thuộc lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường sử dụng tính dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ song phương Bắc Âu như nêu tại Phụ lục kèm theo công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ,ngành và địa phương liên quan làm việc với NDF, NIB, và các nhà tài trợ song phương Bắc Âu để vận động nguồn vốn ODA cho các dự án trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ dự án, nếu được phía các nhà tài trợ nước ngoài chấp thuận, hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan


                                                                                                       

 

 

 


 


 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 985/CP-QHQT ngày 23/07/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ Bắc Âu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941
DMCA.com Protection Status