Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 981/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 981/BNN-QLCL
V/v đề nghị bổ sung tỉnh Phú Yên tham gia vào đề án cá nóc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng “Đề án thí điểm mở rộng và nâng cao việc khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” (Đề án). Theo đề án, Bộ Nông nghiệp và PTNT kiến nghị Thủ Tướng cho phép tổ chức thí điểm tại 5 tỉnh bao gồm Quảng Ninh, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa và Kiên Giang. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trình xin ý kiến Thủ Tướng và được Thủ Tướng chỉ đạo trước mắt thực hiện tại 2 tỉnh.

Căn cứ vào các điều kiện về năng lực quản lý và nguồn lợi cá nóc của 5 tỉnh trong đề án, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Hội Nghề cá các địa phương chọn 2 tỉnh để thực hiện đề án trong giai đoạn đầu. Đó là Khánh Hòa và Kiên Giang bắt đầu từ ngày 30/11/2009 đến nay.

Kết quả khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu, Khánh Hòa chưa triển khai được do điều kiện thời tiết và mùa vụ chưa thuận lợi. Kiên Giang đã khai thác, thu mua và sản xuất 90.250 kg và xuất khẩu được 22.756 kg sang Hàn Quốc.

Trong quá trình triển khai thực hiện đề án thí điểm, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các tỉnh được chọn làm thí điểm tổ chức quản lý chặt chẽ không để phát tán cá nóc ra thị trường trong nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư trong vùng.

Theo điều tra của Viện Nghiên Cứu Thủy Sản thì nguồn lợi cá nóc trong cả nước là rất lớn. Số liệu điều tra sơ bộ của Viện Nghiên Cứu Thủy Sản cho thấy trữ lượng cá nóc trong cả nước khoảng 300.000 tấn. Do vậy, với số lượng khai thác, chế biến và xuất khẩu hiện nay là quá ít so với tiềm năng vì nguyên nhân là cá nóc phân bố không tập trung mà phân tán ở các ngư trường ven biển.

Tỉnh Phú Yên hội đủ điều kiện để tham gia triển khai tốt đề án thí điểm cá nóc, cụ thể là có trữ lượng cá nóc dồi dào, có lực lượng tàu thuyền tham gia đánh bắt khá lớn và đặc biệt là đã đầu tư hoàn chỉnh phân xưởng chế biến cá nóc với đầy đủ thiết bị kỹ thuật đảm bảo yêu cầu. Đồng thời Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên rất tha thiết tham gia đề án và đã thành lập Ban Chỉ Đạo để thực hiện đề án đúng theo chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ, kiên quyết không để sản phẩm cá nóc phát tán ra thị trường trong nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư trong vùng.

Để khai thác nguồn lợi cá nóc cho chế biến xuất khẩu, tăng thêm việc làm và thu nhập cho ngư dân, gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho ngành thủy sản, tránh tình trạng cá nóc trôi nổi trên thị trường gây nguy hiểm sức khỏe và tính mạng cho người dân và ô nhiễm môi trường, đồng thời cũng theo đề nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Phú Yên, Bộ Nông nghiệp và PTNT kiến nghị Thủ Tướng Chính Phủ cho phép chọn tỉnh Phú Yên làm tỉnh thí điểm thứ 3 để tham gia vào việc thực hiện đề án thí điểm cá nóc.

Bộ Nông nghiệp và PTNT kính trình Thủ Tướng và rất mong được Thủ Tướng chấp thuận để làm cơ sở tổng kết đề án thí điểm mở rộng và nâng cao việc khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Phú Yên;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 981/BNN-QLCL ngày 15/04/2011 về đề nghị bổ sung tỉnh Phú Yên tham gia vào đề án cá nóc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84