Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 963/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí cho dự án kè chống sạt lở trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 963/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 05/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ kinh phí cho các dự án kè chống sạt lở trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 325/PC-VPCP ngày 9/3/2012 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản số 285/UBND-XD ngày 02/3/2012 về việc bố trí kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành của các công trình kè chống sạt lở trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án kè chống sạt lở xã Sơn A, huyện Văn Chấn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí tiếp tục triển khai thực hiện tại văn bản số 3884/BNN-TCTL ngày 30/12/2011.

2. Đối với dự án kè chống sạt lở đền Đại Kại, huyện Lục Yên: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương đầu tư tại công văn số 3672/VPCP-KTN ngày 06/6/2011, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh sử dụng nguồn vốn đã được hỗ trợ từ ngân sách trung ương, chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh biết và chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Sở NN&PTNT Yên Bái;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 963/BNN-TCTL hỗ trợ kinh phí cho dự án kè chống sạt lở trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161