Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 952/CP-CN ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc phê duyệt hợp đồng tư vấn bổ sung thuộc Dự án cấp nước và vệ sinh 7 thành phố thị xã

Số hiệu: 952/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 952/CP-CN
V/v phê duyệt hợp đồng tư vấn bổ sung thuộc Dự án cấp nước và vệ sinh 7 thành phố thị xã

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Quản Trị, Bình Định, Bến Tre.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 22/TTr-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4072 BKH/VPXT ngày 8 tháng 7 năm 2003) về việc bổ sung hợp đồng tư vấn Dự án cấp nước và vệ sinh 7 thành phố, thị xã, vốn vay ADB, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phê duyệt việc bổ sung 2 hợp đồng tư vấn thuộc Dự án cấp nước và vệ sinh 7 thành phố, thị xã, vay vốn ADB như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản 4072 BKH/VPXT ngày 8 tháng 7 năm 2003 và chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 952/CP-CN ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc phê duyệt hợp đồng tư vấn bổ sung thuộc Dự án cấp nước và vệ sinh 7 thành phố thị xã

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.776
DMCA.com Protection Status