Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 949/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Kim Long
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 949/BNN-HTQT
V/v hiệp định KDTV giữa Việt Nam và U-dơ-bê-ki-xtan

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

Các Cục Bảo vệ thực vật; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trồng trọt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 338/BNG-LPQT ngày 11 tháng 2 năm 2011 của Bộ Ngoại giao về việc U-dơ-bê-ki-xtan đề xuất ký kết Hiệp định kiểm dịch thực vật giữa hai Chính phủ (dự thảo Hiệp định đính kèm). Để có cơ sở trình Bộ trả lời Bạn đề nghị quý cơ quan:

1. Đề xuất các nội dung cần tăng cường thúc đẩy hợp tác với U-dơ-bê-ki-xtan trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung và lĩnh vực quý cơ quan phụ trách nói riêng.

2. Cho ý kiến góp ý về đề xuất ký kết Hiệp định này của Bạn, sự cần thiết đối với việc ký kết Hiệp định này với bạn.

3. Đóng góp ý kiến cho nội dung của Hiệp định.

4. Cục Bảo vệ thực vật giúp đỡ dịch bản Hiệp định sang tiếng Việt để làm bản dự thảo tiếng Việt của phía Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi kèm theo tình hình hợp tác với U-dơ-bê-ki-xtan để quý cơ quan làm tài liệu tham khảo.

     

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (vth).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Trần Kim Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 949/BNN-HTQT ngày 18/02/2011 về hiệp định kiểm dịch thực vật giữa Việt Nam và U-dơ-bê-ki-xtan do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74