Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về hạn mức vay ngắn hạn của Ngân hàng và mức kỹ quỹ tối thiểu mở L/C trả chậm

Số hiệu: 931/1997/CV-NHNN7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 17/11/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 931/1997/CV-NHNN7

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 931/1997/CV-NHNN7 NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1997 VỀ VIỆC HẠN MỨC VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG VÀ MỨC KÝ QUỸ TỐI THIỂU MỞ L/C TRẢ CHẬM

Kính gửi:

Tổng Giám đốc (giám đốc)
- Ngân hàng Thương mại quốc doanh;
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển;
- Ngân hàng Thương mại cổ phần;
- Ngân hàng liên doanh;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Căn cứ Thông báo của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức vay nước ngoài, điểm 6.5 và Điều 8 Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức vay và bảo lãnh vay ngắn hạn của Ngân hàng và mức ký quỹ tối thiểu mở L/C trả chậm đối với các mặt hàng nằm trong danh mục Nhà nước hạn chế nhập khẩu như sau:

1. Về hạn mức vay và bảo lãnh vay ngắn hạn (từ một năm trở xuống) của Ngân hàng:

Số dư vay và bảo lãnh vay ngắn hạn nước ngoài của Ngân hàng (gồm số dư L/C trả chậm ngắn hạn đã nhận nợ, số tiền đang bảo lãnh vay ngắn hạn nước ngoài và số dư vay ngắn hạn nước ngoài của Ngân hàng) không được vượt quá 3 lần vốn tự có của Ngân hàng, trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép bằng văn bản.

2. Về mức ký quỹ tối thiểu:

Đối với các mặt hàng nằm trong danh mục Nhà nước hạn chế nhập khẩu (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố), Ngân hàng phải áp dụng mức ký quỹ tối thiểu bằng 80% trị giá L/C trả chậm).

3. Ngân hàng phải thực hiện báo cáo theo các mẫu biểu kèm theo Quy chế mở L/C trả chậm và tình hình vay, bảo lãnh vay ngắn hạn nước ngoài của Ngân hàng theo mẫu biểu đính kèm.

4. Công văn này thay thế công văn số 515/CV-NH7 ngày 01/07/1997. Ngân hàng Nhà nước thông báo để các Ngân hàng biết và thực hiện.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về hạn mức vay ngắn hạn của Ngân hàng và mức kỹ quỹ tối thiểu mở L/C trả chậm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.804
DMCA.com Protection Status