Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 918/QLCL-CL1 triển khai Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 918/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 19/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 918/QLCL-CL1
V/v: triển khai thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

Ngày 12/6/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-BNN-QLCL (gọi tắt là Quyết định 1381) về việc điều chỉnh một số biện pháp kiểm tra về dư lượng hóa chất, kháng sinh đối với lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và Nhật Bản (Chi tiết đăng tải tại website của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, địa chỉ: http://nafiqad.gov.vn).

Để triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các Trung tâm CL NLTS vùng như sau:

1. Cập nhật nội dung Quyết định, phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản thuộc địa bàn quản lý triển khai thực hiện.

2. Thực hiện kiểm tra chặt đối với các lô hàng thủy sản của cơ sở thuộc địa bàn quản lý có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản cảnh báo sau ngày Quyết định có hiệu lực (ngày 12/6/2012) theo văn bản cảnh báo của Cục gửi các đơn vị.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục để được hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- PCT Trần Bích Nga (để biết);
- CQCL Trung bộ, Nam bộ;
- VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 918/QLCL-CL1 triển khai Quyết định 1381/QĐ-BNN-QLCL do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70